zasady w domku i okolicy

W naszym domku uprasza się o:

niepalenie niczego (papierosy i inne)

nieniszczenie niczego

dbanie o wyposażenie i mienie domku

godne zachowywanie się w domku i okolicy

NIEUŻYWANIE OTWARTEGO OGNIA !!!!